Välkommen till Stadsbudskåren Göteborg

HA EN FIN HÖST!


Stadsbudskåren önskar alla en riktigt fin höst.


Coronapandemin förhindrar oss att vara aktiva men vi ser an fortsättningen av året med tillförsikt och hoppas att åter med glädje kunna hjälpa andra även under 2020 och 2021.


Stipendiater

Under åren 1971-2018 har vi delat ut
1 467 60 kronor till ett stort antal bidragsmottagare och stipendiater.

Stipendiater genom tiderna

När kåren var ung

Med välkända Göteborgare som "Kapp-Ahl", Cederhök och Dahlquist fick föreningen en flygande start. Läst mer om vår historik.


Vinterhögtidsdagen 2019

Vi samlades den 22 november på Bachelors Club, med mössorna på som sig bör.

Läs mer.

50-års-jubileum

År 2018 var ett jubileumsår för Stadsbudskåren i Göteborg som då firade 40 år. Läs mer.


Vårt motto

MED GLÄDJE HJÄLP ANDRA!

Anlita oss i Stadsbudskåren och förgyll ett jubileum, en invigning, utställning, kongress, mässa eller tillställning av privat natur.


Läs mer om allt det vi kan åta oss

Välkommen till Stadsbudskåren


Det var den 23 januari 1968 som Stadsbudskåren i Göteborg bildades med dåvarande direktören Erland Schreither som dess förste förman. I stadgarna från 1968 står det att stadsbuden skall vara villiga att åtaga sig "Hederliga uppdrag mot skälig ersättning".

Stadsbudskåren i Göteborg ställer upp i alla sammanhang där ett uppdrag samtidigt kan innebära ett bidrag till något av våra behjärtansvärda ändamål. Vi medverkar i de mest väsensskilda sammanhang. Som extravärdar eller garderobsvaktmästare vid invigningar, jubiléer och liknande evenemang, eller som försäljningspersonal, tävlingsfunktionärer och lekledare.

Alla bidrag går oavkortade till vår omfattande stödverksamhet. Vi vill också gärna genom vår stipendieverksamhet uppmuntra, och i rampljuset föra fram, begåvade representanter för olika konstnärliga yrkesinriktningar, idrotten och andra kulturområden.


Läs mer om allt det vi kan åta oss

Anlita Stadsbudskåren och förgyll ett jubileum, en invigning, utställning, kongress, mässa eller tillställning av privat natur.

@ Stadsbudskåren 2019 | Grafipro